Creu cyfrif

Sefydlwch gyfrif i gael mynediad at ein hadnoddau cymorth i ofalwyr am ddim.

Ddim yn siŵr beth yw hwn? Cysylltwch â'ch darparwr gwasanaeth neu gyflogwr. Neu cysylltwch â ni yn client.services@carersuk.org gan nodi sut y cawsoch eich cyfeirio at y wefan hon.


Ticiwch i danysgrifio i gylchlythyr Cyflogwyr i Ofalwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith, newyddion a chyngor ymarferol sy'n berthnasol i reolwyr, AD a thimau eraill sydd â chyfrifoldebau lles gweithwyr. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd!

Neu os ydych yn ofalwr cliciwch yma i ddod yn aelod o Carers UK am ddim a derbyn ein e-gylchlythyr, cylchgrawn Caring chwarterol, diweddariadau gwybodaeth ac ymgyrchoedd a mynediad i'n fforwm.